8 kwietnia 2017 r.
Uroczysty sejmik Stowarzyszenia Szlachta Wielkopolska

Opis wydarzenia

24.04.2016 r.
Kraków, X-lecie Związku ZSPKW