Związek Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich został powołany 10 lutego 2005 roku, a zarejestrowany w styczniu 2006 roku., w Sądzie Rejonowy w Koszalinie o numerze KRS 0000250847 z siedzibą w Szczecinku, region północno-zachodni.

Grupę założycielską tworzyły następujące osoby :

1. Jan Pawłowski h. Jastrzębiec +

2. Kazimierz Wesołowski h. Korczak

3. Albert Sawicz h. Sulima

4. Jerzy Popiel h. Sas

5. Bogdan Gąsiorowski h. Ślepowron

6. Jan Chomicz h. Poraj +

7. Adam Radomski h. Brodzic

Grupa założycielska postanowiła przyjąć datę 1o0 lutego każdego roku, jako dzień świąteczny Stowarzyszenia.

ZSPKW  jest kontynuatorem Związku Szlachty Zagrodowej z 1938 roku., przyjmując jego cele i tradycje.

Pierwszym Prezesem ZSPKW został wybrany Wielmożny Pan, Jan Pawłowski h. Jastrzębiec 1952-2013, osoba wybitnie zasłużona na rzecz odbudowy i integracji środowiska szlacheckiego z byłych terenów Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

Przedwczesna śmierć Prezesa Jana Pawłowskiego zatrzymała działalność związku, a ówczesny Zarząd Główny nie podjął inicjatywy prowadzenia dalszej działalności.

W czerwcu 2015 roku ,. grupa osób zrzeszonych postanowiła reaktywować działalność na nowych zasadach organizacyjnych,odbudować jego struktury wewnętrzne i zewnętrzne. Walne Zgromadzenie Członków ZSPKW  w wyborach listopadowych 2015 roku.,wybrało nowy Zarząd Główny oraz siedzibę związku ze wskazaniem na miasto Poznań.

W głosowaniu jawnym, jednogłośnie wybrano nowego Prezesa Zarządu Głównego, którym został

Wielmożny Pan Paweł Bożenta- Nowak h. Doliwa, w Stowarzyszeniu od 2006 roku.