Członkiem Zwyczajnym może zostać obywatel Polski, jak i cudzoziemiec,

bez względu na miejsce zamieszkania, pochodzenia szlacheckiego w linii męskiej lub żeńskiej,

który przedstawi niezbędne dokumenty do przeprowadzenia procesu związanego z wywodzeniem szlachectwa:

Imiona, tytuł,herb,nazwisko,imiona rodziców,data i miejsce urodzenia.

Genealogię własnej rodziny ( pradziadków,dziadków,rodziców,dzieci,wnuków ).

Wyraźny opis herbu.

Wypełni Deklarację (do pobrania TUTAJ) Przystępującego oraz dokona opłaty administracyjnej na konto ZSPKW.

Przedłożone dokumenty i informacje dotyczące wywodzenia się z przodków stanu szlacheckiego

po rozpatrzeniu, przyjmuje lub odrzuca Komisja Heraldyczno-Genealogiczna Związku, w razie stwierdzonych braków i  niedociągnięć w przedstawionych dokumentach przekazuje je do wnioskodawcy do uzupełnienia.

 

Zarząd ZSPKW