Zarząd Główny ZSPKW:

 

Prezes Zarządu – Bożenta-Nowak h. Doliwa
Wiceprezes Zarządu – 
Sekretarz Zarządu – Grześkowiak z Rodu Kołyszko h. Denis
Skarbnik Zarządu – Kocik z Rodu Radziwiłłowicz h. Lubicz
Członek Zarządu – Klimowicz h . Kościesza
Członek Zarządu – Tarasewicz h. Krzywda
Zarząd oddziału terenowego w Grodkowie:

Prezes oddziału:
Jan Żołyński h. Roch I

Sekretarz oddziału:
Aleksandra Masiowska z rodu Wiszniowskich h. Prus I

Skarbnik oddziału:
Irena Żołyńska

Członkowie zarządu oddziału:
Bolesław Żoliński h. Roch I